Prace Elektrczne

Naprawa Instalacji, Usuwanie awarii

Remonty i Modernizacja istniejących instalacji elektrycznych

Podłączenia placów budowy, rozdzielnie budowlane

Oświetlenie LED

Oświetlenie Zewnętrzne

Montaż osprzętu, urządzeń elektrycznych

Podłączanie płyt elektrycznych

Budowa sieci elektrycznych

Montaż nowych  instalacji elektrycznych

Rozdzielnie budowlane, przyłączenia nowych obiektów do sieci,

instalacje przeciwoblodzeniowe (ogrzewanie rynien i podjazdów)

Instalacje odgromowe

Ziemne trasy Kablowe

Montaż instalacji alarmowych, kamery, video-domofonowych, TV,

Pomiary Elektryczne

Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie;

Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych;

Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych;

Pomiary instalacji odgromowej;

Sprawdzenie zadziałania wyłącznika p.poż

Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów;

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Oferta

Nasz zespół posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.  

Wszelkie prace instalacyjne wykonujemy metoda bezpyłową.

Dla Państwa komfortu, zajmujemy się wykonaniem projektów oraz wszelkich formalności z zakładem energetycznym.

Napisz lub zadzwoń i umów się na bezpłatną wycenę

Współpraca

Zapraszamy do długofalowej współpracy Firmy zarządzające wspólnotami, wspólnoty mieszkaniowe, oraz hurtownie. Świadczymy usuługi elektryk 24/h.

Biuro

Plebańska 1
Poznań

796 656 252 
biuro@hiron.pl